Yosemite го репродуцира тактилниот и визуелниот ефект на митскиот шкотски бор и е првата синхронизирана структура на Cleaf. Рефлексиите на светлината ја истакнуваат длабочината на нејзините годови.